Presentation Server

Scentralizowany system zarządzania prezentacjami multimedialnymi

Prezentacje multimedialne sterowane dotykiem, gestami, integrujące urządzenia zewnętrzne oraz realizujące koncepcję zanurzenia w prezentowanej treści.

 • Centralizacja

  Zasoby składowane są na centralnym serwerze co znacznie ułatwia zarządzanie nimi.
 • Kontrola dostępu

  Łatwe zarządzanie dostępem do zasobów w centralnym repozytorium. Wersjonowanie zasobów pozwala na powrót do poprzednich wersji.
 • Odporność na awarie

  Kopie zapasowe repozytorium prezentacji zapewniają możliwość odtworzenia prezentacji w razie awarii. Zasoby są buforowane lokalnie na stacjach, więc mogą funkcjonować również w przypadku awarii głównego serwera.
 • Efektywność kosztowa

  Platforma umożliwia koncentrację wysiłku na samych prezentacjach.

Wdrożenia